آدرس دفتر: خیابان طالقانی ، نرسیده به دانای علی، اول کوچه شهید عابدی قالیشویی بیستون
آدرس کارخانه: کیلومتر ۴ فلکه قلیپوربه پیربازار، رجب آباد، جنب آسایشگاه شالیزار، کارخانه قالیشویی بیستون

شمارهای تماس دفتر ۳۳۵۳۳۲۷۷ – ۳۳۵۳۹۰۲۰ – ۳۳۵۴۵۹۸۸

کارخانه : ۳۳۷۱۰۲۷

قالیشویی در رشت     قالیشویی رشت    قالیشویی خوب در رشت    قالیشویی خوب رشت