یکی از مهم ترین کارهایی که برای نگهداری از فرش ماشینی می توانید انجام دهید این است که زیر آن یک لایه ترمز فرش بگذارید ، این کار چند مزیت دارد . ترمز فرش از سر خوردن و تکان خوردن فرش های کوچک ماشینی روی زمین جلوگیری می کند و راحتی بیشتری را در زمان راه رفتن روی فرش به شما می دهد. گذاشتن لایی باعث می شود گرد و خاک و لک از زمین به فرش شما منتقل نشود.

مهم است که هر چند ماه یکبار فرش ماشینی خود را بچرخانید (سرو ته کنید) تا فشار مبلمان یا رفت و آمد به طور مساوی در قسمت های مختلف فرش تقسیم شود. همین طور اگر فرشتان در معرض نور آفتاب باشد. چرخاندن فرش موجب سلامت بیشتر آن خواهد شد.