بیدخوردگی فرش

ترمیم بید خوردگی فرش

بیدخوردگی فرش بیدها و نوزادشان از پروتئین موجود در پشم موجود در قالی تغذیه می کنند و معمولاً پشم را مورد حمله قرار داده و چله پنبه ای را باقی می گذارند، در میان حشرات مضر و آسیب رسان به قالی می توان بید را جزئ خطرناک ترین آنها شمرد .

بیدها حشراتی هستند که دارای ویژگی های دیستی کامل می باشند . اگر از محصولات پشمی مان به خوبی محافظت نکنیم دچار حمله بیدها خواهیم شد.

و قالی های ما از بین می رود، بیشترین آسیب از بیدها را به دلیل عدم نگهداری صحیح و سهل انگاری در مورد فرش متحمل می شویم.

راههایی جهت پیشگیری و مبارزه با بید خوردگی فرش :

* برای انبار کردن فرش حتما پس از غبارگیری باید فرشها ضدعفونی شوند. سپس با بلورهای بیدکش پارادی کلروبنزن (نفتالین) پیچیده شوند.

* گلوله‌های نفتالین برای بازدهی بیشتر باید خرد شوند.

*  هر قالی به جای پلاستیک باید در کاغذ پیچیده شود تا نگه داری آن به صورت بسته بهتر و راحتر باشد.

سپس در مکان کاملا امنی دور از رطوبت، مواد مضر و از محل زندگی در منزل، به دلیل بو و بخار نفتا نگهداری شود .