ریشه بافی فرش

فرش هایی که به دلیل استفاده زیاد، ریشه هایشان از بین می رود، نیاز به ریشه دوزی دارند. همچنین به دلیل پوسیدگی چله، بویژه چله های پنبه ای فرش نیاز به مرمت دارد.

 

در صورتی که تمام ریشه های فرش از بین رفته باشد، باقیمانده ریشه را از ابتدای بافت با قیچی بریده و ریشه دوزی انجام می شود و چنانچه قسمتی از ریشه ها از بین رفته باشند، همان قسمتها را قیچی کرده و مرمت را انجام می دهند.

قالیشویی بیستون در رشت، عضو اتحادیه شویندگان فرش و قالیچه و با سابقه و تجربه چندین ساله و با بهره گیری از کادری مجرب آماده ارایه خدمات به شما مشتریان محترم است.