ریشه بافی فرش و قالیچه دستی در رشت

به طور معمول در بالا و پایین تمام قالی ها و قالیچه ها ریشه های فرش به چشم می خورند که در حقیقت همان قسمت های ابتدایی و انتهایی تارهای فرش هستند.

طول این ریشه ها بسته به مراکز گوناگون فرش بافی از یک یا دو سانتی متر تا پانزده سانتی متر تغییر می کند. بهترین اندازه برای ریشه های فرش رقمی در حدود چهار سانتی متر است. ریشه های بلند تر از این مقدار گرچه ممکن است دکوراتیو و زیبا باشند ولی اغلب به یکدیگر گره خورده و گاه ممکن است پاشنه ی کفش ها در آن گیر کرده و یا اینکه بازیچه ی گربه های خانگی شوند.

در صورتی که ریشه های فرش از بین برود می توان با الیاف مشابه با تارهای فرش ریشه های جدید ایجاد کرد و این کاری است که رفوگران به خوبی از عهده ی آن بر می آیند.

قالیشویی بیستون در رشت  یکی از قدیمیترین و باسابقه ترین قالیشویی های رشت بوده و کلیه مناطق رشت وحومه را پوشش می دهد. و یکی از خدمات قالیشویی بیستون، ریشه بافی فرش و قالیچه دستی است.