قالیشویی و مبلشویی بیستون در رشت

قالیشویی بیستون یکی از قدیمیترین وبا سابقه ترین قالیشویی های رشت بوده و کلیه مناطق رشت وحومه را پوشش می دهد و خشکشویی مبل  در منزل بامواد نانووضدباکتریال درحضور مشتری انجام می گردد.

 

 

همچنین قالیشویی بیستون در رشت عضو اتحادیه شویندگان فرش و قالیچه بوده و دارای شماره عضویت می باشد. و اعتبار یک قالیشویی علاوه بر کیفیت کار و تحویل بموقع، عضویت داشتن در اتحادیه اصناف می باشد.